Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

europaika_programmata
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
MED Greenhouses
BUDGET: 1.171.400,00 €
CATEGORY: INTERREG MEDITERRANEAN

Original title (GR):Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/02/2018 - 31/12/2019
Duration:: 32 μήνες

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα