Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ύδρευση ανατολικής πλευράς νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου- β΄ φάση (ολοκλήρωση) MIS 5002547 κωδ ΠΔΕ 2016ΣΕ27510037, 36

Ύδρευση ανατολικής πλευράς νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου- β΄ φάση (ολοκλήρωση) MIS 5002547 κωδ ΠΔΕ 2016ΣΕ27510037, 36

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στη Β" φάση θα κατασκευαστεί ολόκληρο το υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει τα έργα
Κεφαλής και το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ).
Τα έργα κεφαλής περιλαμβάνουν τη νέα λιμνοδεξαμενή με χωρητικότητα 80.000 m3 όπου θα οδηγείται το νερό από τη λίμνη Σμοκόβου, τα έργα υδροληψίας και εκκενώσεως αυτής, το έργο υπερχείλισης, τα έργα εκτροπής καθώς και τα έργα οδοποιϊας για την προσπέλαση στην στέψη της λιμνοδεξαμενής. Το διυλιστήριο θα κατασκευαστεί με πρόβλεψη 20ετίας και δυναμικότητα επεξεργασίας για μέγιστη παροχή 16.875 m3/d. uα υλοποιηθεί το 36,64% του συνολικού έργου μεταφοράς και διανομής ύδατος στους 39 οικισμούς της ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας που θα υδροδοτηθούν από τη Λίμνη Σμοκόβου. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν 43.826,74 μ.μ αγωγώνΟλοκληρωμένο και σε πλήρηλειτουργία Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού, δυναμικότητας 45.000 κατοίκων για τις ανάγκες της 20ετίας με μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας16.875m3/d,για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.084.747,88 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα