Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 της ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 της ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023
Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων στην ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα