Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2021 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2021 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψήφιων, πίνακας απορριπτέων και πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ για την υπ` αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα