Διοικητικές Πράξεις (Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, κλπ)

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις Διοικητικές Πράξεις (Αποφάσεις) της Διοίκησης, που αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αρχικά βλέπετε τις αποφάσεις των τελευταίων 30 ημερών.
Για περαιτέρω αναζήτηση, καθορίστε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια...
Αρμόδια Διεύθυνση:
Είδος Συναλλαγής:
Από Ημ.Απόφασης:
 
Έως Ημ.Απόφασης:
 
Χαρακτηριστική λέξη:
Αποτελέσματα Αναζήτησης: 19
Ημ.Απόφ.
Τίτλος εγγράφου
Δ/νση
Ημ.Δημ/σης
13/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
13/06/2019
13/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
13/06/2019
06/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
06/06/2019
06/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
06/06/2019
05/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
07/06/2019
03/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
03/06/2019
03/06/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
03/06/2019
29/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
29/05/2019
29/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
29/05/2019
27/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
27/05/2019
22/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/05/2019
22/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/05/2019
22/05/2019
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/05/2019