Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
08. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11-07-2019.pdf
ΘΕΜΑ 01 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf
ΘΕΜΑ 02 2Η ΤΡΟΠΟΙΟΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΘ.pdf
ΘΕΜΑ 03 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ.pdf
ΘΕΜΑ 04 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ.pdf
ΘΕΜΑ 05 ΠΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΚΗΣ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ.pdf
ΘΕΜΑ 06 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΟΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚ ΟΔΙΚ ΤΜΗΜ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 07 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 08 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 09 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 10 ΣΜΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.pdf
ΘΕΜΑ 11 ΜΠΕ & ΣΔΕΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.pdf
ΘΕΜΑ 12 ΜΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.pdf
ΘΕΜΑ 13 ΜΠΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ ΘΕΣΗ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΑ.pdf
ΘΕΜΑ 14 ΜΠΕ ΜΥΗΣ ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΤΟΛΟΥΔΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 15 ΜΠΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ ΚΡΑΝΙΑ-ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ.pdf
ΘΕΜΑ 16 ΜΠΕ ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.ΙΚΕ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 01 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 02 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΟΝΑΜ.pdf