Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
07.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06-06-2019.pdf
ΘΕΜΑ 01 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
ΘΕΜΑ 02 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Θ. 2019-2020.pdf
ΘΕΜΑ 03 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 Α ΤΡΙΜΗΝΟ.pdf
ΘΕΜΑ 04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.pdf
ΘΕΜΑ 05 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ.pdf
ΘΕΜΑ 06 ΠΡ. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΚΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ.pdf
ΘΕΜΑ 07 ΠΡ. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΠΡΙΣΙΕΣ.pdf
ΘΕΜΑ 08 ΠΡ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ.pdf
ΘΕΜΑ 09 ΠΡ. ΣΥΜΒ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΒΟΤΣΙ & ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ.pdf
ΘΕΜΑ 10 ΠΡ. ΣΥΜΒ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ.pdf
ΘΕΜΑ 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 12 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
ΘΕΜΑ 14 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 15 ΜΠΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΜΥΛΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 01 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΟΛ.pdf