Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
03.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28-03-2019.pdf
ΘΕΜΑ 01 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΚΤΙΚΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
ΘΕΜΑ 02 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2020-2023 Π.Θ..pdf
ΘΕΜΑ 03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2019 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΕΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 04 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 05 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.pdf
ΘΕΜΑ 06 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15ης ΕΩΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.pdf
ΘΕΜΑ 07 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ Κ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.pdf
ΘΕΜΑ 08 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 09 ΟΕ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΕΒ ΤΑΥΡΩΠΟΥ.pdf
ΘΕΜΑ 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ 13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
ΘΕΜΑ 14 ΜΠΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ.pdf
ΘΕΜΑ 15 ΜΠΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ.pdf
ΘΕΜΑ 16 ΜΠΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ.pdf
ΘΕΜΑ 17 ΜΠΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 01 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 02 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 03 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 04 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2020-2024.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 05 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣ. 2020-2023.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 06 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 07 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Κ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.pdf
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 08 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔ. ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ.pdf