2018.364
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/12/2018
Αποκατάσταση βατότητας της Επαρχιακής Οδού Ροδιάς - Συκαμινέας με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 79395

Καταληκτική ημερομηνία: 28/1/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.460.000,00 € (με ΦΠΑ)