2018.335
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 28/11/2018
Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων έτους 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 10/12/2018, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 74.328,43 € (με ΦΠΑ)