2018.330
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/11/2018
Βελτίωση και συντήρηση της επαρχιακής οδού Νο29 (Κραννώνας- μέχρι επαρχιακή οδό Νο28 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ) (ΕΣΗΔΗΣ 78598)


Καταληκτική ημερομηνία: 8/1/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)