2018.322
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 16/11/2018
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Γελάνθης και Δ.Δ. Μουζακίου εντός της ευρείας κοίτης του Παμίσου ποταμού. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 78302

Καταληκτική ημερομηνία: 10/12/2018, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)