2018.312
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 7/11/2018
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, για αναβάθμιση-επέκταση συστοιχίας υπολογιστών (cluster) και εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης αυτού

Καταληκτική ημερομηνία: 15/11/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 11.470,00 € (με ΦΠΑ)