2018.311
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/11/2018
Άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας από τις θεομηνίες στο Πολυδένδρι στην Σκήτη και στην παραλιακή οδό καθώς και άμεσος καθαρισμός στα ρέματα Ομολίου και Στομίου.

Καταληκτική ημερομηνία: 20/11/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)