2018.296
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/10/2018
Συντήρηση οδού Πύθειο-Κοκκινοπηλός

Καταληκτική ημερομηνία: 14/11/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 650.000,00 € (με ΦΠΑ)