2018.136
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/5/2018
Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων/Μηχανημάτων του Τμήματος Συγκ/κών Έργων - Τεχνικός Εξοπλισμός της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2018

Καταληκτική ημερομηνία: 5/6/2018, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 35.200,00 € (με ΦΠΑ)