2018.129
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 16/5/2018
«Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων – δύο τεμαχίων διανομής έτους 1927 του αγροκτήματος Νίκαιας (Νεμπεγλέρ) ΠΕ Λάρισας »

Καταληκτική ημερομηνία: 29/6/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)