2018.122
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/5/2018
Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσειςτου Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2018

Καταληκτική ημερομηνία: 7/6/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)