2018.114
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/4/2018
αποκατάσταση οδού αιγάνη -παράλια ΠΕ Λάρισας (Δ. Τεμπών) από θεομηνία

Καταληκτική ημερομηνία: 12/6/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 460.000,00 € (με ΦΠΑ)