2018.112
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/4/2018
"Αποκατάσταση διασύνδεσης επαρχιακών οδών (31) και (33) τμήμα: Αγιος Γεώργιος -Ψυχικό-Υπέρεια Δ.Φαρσάλων (από θεομηνία)"
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 71622


Καταληκτική ημερομηνία: 5/6/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 246.000,00 € (με ΦΠΑ)