2018.105
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/4/2018
Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών γυμναστηρίων με αα συστήματος 72221

Καταληκτική ημερομηνία: 2/5/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 404.000,00 € (με ΦΠΑ)