2018.101
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 30/3/2018
"Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Λάρισας, 2017 – 2018"


Καταληκτική ημερομηνία: 8/5/2018, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)