2018.99
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/3/2018
"Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων του Ιανουαρίου 2018"


Καταληκτική ημερομηνία: 24/4/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με ΦΠΑ)