2017.223
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/10/2017
Αποκατάσταση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Προκληθεισών από Χιονοπτώσεις κατά την Περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ)