2017.89
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ανάδοχου προμήθειας θερινού ρουχισμού και υποδημάτων

Καταληκτική ημερομηνία: 24/4/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € (με ΦΠΑ)