2017.88
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/4/2017
«Αποκατάσταση – Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό Δίκτυο ΠΕ Καρδίτσας»


Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ)