2017.86
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/4/2017
Παράκαμψη Λάρισας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Β΄ Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως Γεωργική Σχολή

Καταληκτική ημερομηνία: 30/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 9.000.000,00 € (με ΦΠΑ)