2017.83
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/4/2017
Περίληψη διακήρυξης του έργου «Αποκαταστάσεις από την θεομηνία της 7ης έως 11ης Σεπτεμβρίου 2016 στην Π. Ε. Λάρισας : 4Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΚΑΒΡΟΛΑΚΑΣ –ΞΕΡΙΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΑΣ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)