2017.80
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/4/2017
Διακήρυξη 2/2017 συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την διετή ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων & Μηχανημάτων έργων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, που αφορά τις υποχρεωτικές εν του νόμου καλύψεις, για τα έτη 2017-2018 & 2018-2019

Καταληκτική ημερομηνία: 24/4/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € (με ΦΠΑ)