2017.78
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/4/2017
Διαπλάτυνση τμήματος Ι/Κ Ταυρωπού, Τροποποίηση-συμπλήρωση-προσαρμογή υφιστάμενου Α.Σ.Ι.Δ.

Καταληκτική ημερομηνία: 11/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 235.000,00 € (με ΦΠΑ)