2017.75
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 3/4/2017
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στον ελαιώνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, προϋπολογισμού 62.133,3 € (χωρίς ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 77.045,29 € (με ΦΠΑ)