2017.74
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/4/2017
Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειόστις θέσεις 5oυ Aντλιοστασίου - Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρήση 2017”


Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)