2017.67
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/3/2017
Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 210.000,00 € (με ΦΠΑ)