2017.60
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/3/2017
Έργο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" -
Υποέργο: "Βελτίωση οδού από γέφυρα Πετρωτού ως γέφυρα Κοράκου"

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 € (με ΦΠΑ)

Τεύχη δημοπράτησης

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 23/3/2017 8:21:13 πμ]