2017.59
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/3/2017
Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για την σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή – ολοκλήρωση έργων Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία: 27/4/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)