2020.134
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/5/2020
Για την υποβολή προσφορών για την παραγωγή διαφημιστικού υλικού , τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την Προβολή – Δημοσιότητα – Ενημέρωση Δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2020.

Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2020, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € (με ΦΠΑ)