2020.133
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/5/2020
Για την υποβολή προσφορών για την Προβολή – Δημοσιότητα – Ενημέρωση Δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2020.


Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2020, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 24.700,00 € (με ΦΠΑ)