2020.131
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/5/2020
Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών, fax & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους
(Ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία 1/4/20 ο οποίος αναβλήθηκε με την 1826/18-3-20 απόφαση. Νέα καταληκτική ημερομηνία 4/6/20)

Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 38.500,00 € (με ΦΠΑ)