2020.128
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/5/2020
«Εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Τρικάλων». Υποέργο 42 : "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού προς Μηλιά Ασπροποτάμου"

Καταληκτική ημερομηνία: 16/6/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)