2020.117
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 8/5/2020
Περισυλλογή, διαχείριση, αποτέφρωση νεκρών ζώων & κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (02/2020 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 91690)

Καταληκτική ημερομηνία: 9/6/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.999.998,98 € (με ΦΠΑ)