2020.112
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/4/2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Λυκείου ΕΠΑΛ - Δήμου Αγιάς - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88848

Καταληκτική ημερομηνία: 8/6/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 911.400,00 € (με ΦΠΑ)