2020.108
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/4/2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88743


Καταληκτική ημερομηνία: 15/6/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 3.870.870,03 € (με ΦΠΑ)