2019.385
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/9/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια κυπέλλων, καπέλων και κορδόνια για τον λαιμό της εκδήλωσης 8ο Ιστορικό Ράλι Ολύμπου 2019», που θα πραγματοποιηθεί στο Νομό Μαγνησίας στις 5 - 6 Οκτώβριου 2019.


Καταληκτική ημερομηνία: 24/9/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 700,00 € (με ΦΠΑ)