2019.383
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/9/2019
Έργα διευθέτησης ρέματος Παιδόπολη στην Αγριά.
Α.α. συστήματος 84546

Καταληκτική ημερομηνία: 15/10/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 392.600,23 € (με ΦΠΑ)