2019.273
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/6/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια για καπέλα της εκδήλωσης 10ο Internasional Summer Camp 2019 που θα διεξαχθεί στην Σκιάθο από 3 έως 7 Ιουλίου 2019.


Καταληκτική ημερομηνία: 19/6/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 300,00 € (με ΦΠΑ)