2019.260
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/6/2019
Έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΜΣ απο θεομηνία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 . (Τμήμα Καράβωμα - Πουρί). Α.Α.Συστήματος 83087

Καταληκτική ημερομηνία: 27/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 € (με ΦΠΑ)