2019.254
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 3/6/2019
Αντικαταστάθηκε από την 2019.258 ...(4/6/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια μεταλλίων της εκδήλωσης Αθλητικό Καλοκαίρι 2019 που θα διεξαχθεί στην Ζαγορά και Χορευτό Πηλίου στις 20 και 21 Ιουλίου 2019 και από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019.


Καταληκτική ημερομηνία: 5/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.100,00 € (με ΦΠΑ)