2019.237
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/5/2019
Αντικαταστάθηκε από την 2019.238 ...(24/5/2019)

Αποκατάσταση βλαβών στο κέλυφος του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου

Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 23.000,00 € (με ΦΠΑ)