2019.172
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/4/2019
«Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Μαγούλας εντός της ευρείας κοίτης του Παμίσου ποταμού». Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:81671

Καταληκτική ημερομηνία: 16/5/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)