2019.169
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/4/2019
«Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Παλαμά στο Δ.Δ. Βλοχού και Δ.Δ. Πέτρινου εντός της ευρείας κοίτης του Ενιπέα ποταμού» Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81649

Καταληκτική ημερομηνία: 13/5/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)